Vis Novae Natura

Vis Novae Natura

Regular price $8.00 Sale

Vis Novae Natura

Ova knjiga, koju je napisao VOLAH Emisar, čitaocima daje dublje razumevanje Transmisija.  Preko ove knjige vaša svest će se otvoriti ka spoznavanju istinskog stanja vašeg bića, te upraviti i otvoriti vašu svest kako bi dosegnula do unutrašnjih nivoa vašeg bića, gde će vaša Esencija ne samo odražavati Svetlost i Biće vašeg istinskog Ja, već će ujedno i stvoriti Moć vašeg Novog Bića - Vis Novae Natura.

Knjigu možete preuzeti u PDF formatu.