Apoy sa Dagat

Apoy sa Dagat

Regular price $8.00 Sale

Kapag ang buong mundo ay isang kasinungalingan, saan ka pupunta upang hanapin ang KATOTOHANAN?

Si Marek de Ravana ay ipinanganak upang magmana ng malaking kayamanan, kapangyarihan, at makamundong impluwensiya, ngunit natagpuan nya ang kanyang sarili na tumatakas nang talikuran niya ang lahat ng ito.

Bilang paborito ng kanyang kuya, ang makapangyarihan at sikat na Baron, na nagpalaki at nagsanay siya bilang isang likas na kahalili, nadiskubre ni Marek na ang anino na kaniyang kapatid ay mapagbanta at kakilakilabot. Nadiskubre rin nya na ang kanyang tunay na kapangyarihan ay malayong mas maliwanag, sapagka't ito ay ang kapangyarihan ng kanyang sariling pagkatao - ang kanyang Liwanag.

Ngunit nang magrebelde si Marek, ang kanyang kapatid ay mabilis at marahas na tumugon, kaya kinailangang tumakas ni Marek. Sa isang paglalakbay na tumagal ng halos pitong taon, nagawa ni Marek na mabuhay sa Liwanag ng kanyang katotohanan at nadiskubre na ang Liwanag ay Pag-ibig ... at ang Pag-ibig ay nagpapagaling sa lahat ng bagay ...

Gayunpaman, hindi titigil ang kanyang kuya hangga't hindi sya nahuhuli ...

Ang kapana-panabik na kuwentong ito, sa anyo ng nobela, ay isang paglalakbay na maaari tayong makaugnay. Anupaman ang kathang-isip na mga pangyayari, ang ating paglalakbay ay pare-pareho lang, dahil sa ating sariling pagbubukas sa liwanag ang daan ay hindi laging malinaw sa atin at ang landas ay hindi laging patag, at may mga pwersang kumikilos para panatilihin tayo palagi sa kadiliman. Gayon pa man, ito ang tanging paglalakbay na may saysay, at ito ay mapapasaatin kung gugustuhin natin.

"Bilang isang pagbubukas sa personal na Liwanag, ito ay isang aklat ng Daigdig at bahagi ng ating kolektibong alaala ng ating Liwanag" - JON WHISTLER